Årsmöte

Varmt välkomna till årsmöte 2024!

Snart är det dags igen…Vi kommer även i år att vara på Kroatorpet i Huskvarna och datumet är måndag 11 mars kl 18.00- 20.00.

Snart är det dags igen…Vi kommer även i år att vara på Kroatorpet i Huskvarna och datumet är måndag 11 mars kl 18.00- 20.00.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, så kommer ni får träffa årets Luddepristagare, som vi kommer att avslöja i samband med sista utskicket inför mötet.

Medlemsavgiften behöver vara betald vid närvaro på årsmötet!

Om du missat att betala din medlemsavgift, för 2023, kan du göra det i tillsammans med 2024 års medlemsavgift.

Avgiften är oförändrad- det kostar 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj (boende på samma adress). Glöm inte att ange namn på de personer som avgiften avser.

Inbetalning görs till bankgiro 817-5531- kom ihåg att betala in avgiften senast 1 mars.

 

Nomineringar

Valberedningen via Klas Åkerskog hälsar att ni är också välkomna med nomineringar till styrelsen fram till 29 februari. klas.akerskog@gmail.com 070-292 67 50

Anmälan

Anmälan till årsmötet meddelas senast torsdag 29 februari till Ulla Darholm via mail ullad8849@gmail.com eller mobil 073-825 90 71. I din anmälan anger du även om du har ev kostpreferenser.

Årsmöteshandlingar skickas ut till er om anmält er 27 februari via mail.

De finns också här:

Verksamhetsberättelse 2023:

verksamhetsberättelse FTH 2023 version 2 240213

Förslag till verksamhetsplan 2024 Föreningen Teater i Huskvarna

Förslag till dagordning för

Revisionsberättelse för Föreningen Teater i Huskvarna rätt version för 2023

För styrelsen gm

Marianne Ericsson ordf

0761-807921

Läs mer

Cookies

Cookies