Marianne Ericsson

Ordförande

Dokumentation, kontakt med Folkrörelsearkivet

Tfn 0761-80 79 21


Jesper Persson


Tfn Wolfgang Veith


Tfn 0763-93 61 60

Ulla Darholm


Tfn 0738-25 90 71Elsie Andersson


Tfn 0736-181853Helena Walltin


Tfn 0730-57 28 67