Bli medlem

Teater i Huskvarna!

Som medlem ger du ett viktigt stöd till teaterverksamheten.

  • Du ger som medlem ett viktigt stöd till teaterverksamheten, Huskvarna.
  • Du får regelbunden information om intressanta kulturaktiviteter.
  • Dessutom får du särskilda medlemsförmåner som t ex fribiljetter till genrep, rabatterade teaterresor, sista minuten-erbjudanden från samarbetspartners.

Årsavgiften
För medlemskap i Föreningen Teater i Huskvarna är 50 kr/år för enskild medlem och 100 kr/år för familj.

Om du anmäler hela eller delar av din familj, glöm inte att uppge namn på alla familjemedlemmar!

Hur blir du medlem?
Du kan anmäla dig per post eller e-post till:

Elsie Andersson
Storgatan 32 A
561 42 Huskvarna
E-post medlemmar@teaterihuskvarna.se

Uppge namn, adress, telefon och ev. e-post vid anmälan.

Om e-postadress uppges kan du nås av snabba medlemserbjudande.

Medlemsbrev

2023
2022

Cookies

Cookies