Om föreningen

Föreningen Teater i Huskvarna bildades den 14 juni 1993 och syftar till att främja ett allsidigt teaterliv i Huskvarna.

Föreningen arbetar för att erbjuda teater och andra kulturevenemang i Huskvarna. Här finns utmärkta lokaler för både vinter- och sommarteater. Vi arrangerar också teater på gator och torg för att nå ut till fler människor. Vår ambition är att även få igång bra teateraktivitet för Huskvarnas ungdomar.

Föreningen har över 300 medlemmar och vi vill bli ännu fler. Särskilt gärna vill vi få med fler unga människor, som kan och vill påverka föreningens arbete.

Vad gör föreningen?

Huskvarna teater ägs och drivs av Jönköpings kommun/Kulturskolan. Inte Föreningen Teater i Huskvarna. Vill du boka teatern kontakta Jönköpings kommun

Vi är en ideell anordnarförening med uppdraget att bidra till kultur- och teaterupplevelser i Vätterbygden och främst Huskvarna.

För att främja ett aktivt teaterliv i Huskvarna är föreningen aktiv på olika sätt:

Teaterarrangemang.

Alf Henrikssons historiska skådespel Bara Tusen Korta År var en viktig anledning till att föreningen bildades 1993. De senaste åren har Raskens av Vilhelm Moberg samt sommarlustspel och farser arrangerats i Huskvarna Folkets Park i samarbete med Vulkanteatern. Alla arrangemang har varit välbesökta. Tillsammans med Revysmedjan – Huskvarnarevy på Huskvarna Teater.

Kaffe mé drömmar.
På Huskvarna bibliotek anordnas regelbundet kulturprogram med varierande innehåll.

Teaterresor.

Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att under trivsamma former och till fördelaktigt pris besöka teaterföreställningar på andra orter i landet.

Luddepriset.

För att uppmärksamma och uppmuntra betydande kulturgärningar i kommunen har föreningen instiftat Luddepriset. Ludde är den evige Huskvarnabon som figurerar i skådespelet Bara Tusen Korta År.

Information och opinion.

Föreningen Teater i Huskvarna är aktiv i frågor som rör kultur och då främst teater i Huskvarna. Det kan gälla anpassning och utnyttjande av Huskvarna Teater, Kulturskolans utveckling i Huskvarna, Alfred Dalinskolans kulturprofil etc. Vi sprider information om olika kulturarrangemang och vill i alla avseenden uppträda som goda kulturambassadörer.

Cookies

Cookies