Syftet är att uppmuntra  enskilda personer, grupper och även föreningar, som gjort betydande insatser inom kulturområdet, speciellt teaterområdet.

Priset, som utdelas årligen, består, förutom äran, av 5000 kronor, diplom samt en statyett föreställande Ludde, ”den evige huskvarnabon”  i skådespelet Bara tusen korta år. Ungdoms Ludde består av personlig gåva, diplom samt ett minne som inolverar Huskvarnas Jätten Vist.

Edith_2
Jatten_vist
Edith
jatten_vist
IMG_1764

Luddepriset 2021 och Ungdoms Ludde 2021

År 2020 är första året som vi har förmånen att dela ut inte bara Luddepriset utan också Ungdoms Ludde.


Anders Fennsjöö Luddepriset 2021

Styrelsen har beslutat att årets Luddepris 2021 går till Anders Fennsjö


Ungdoms Ludde 2021


Luddepriset 2020 och Ungdoms Ludde 2020

År 2020 är första året som vi har förmånen att dela ut inte bara Luddepriset utan också Ungdoms Ludde. 


Johan Ericsson Smeden Luddepriset 2020

Styrelsen har beslutat att årets Luddepris 2019 går till Johan Ericsson Smeden för sitt arbete med att väcka intresse för och möjliggöra kultur i olika former in i annan verksamhet.


Edit Rostedt Ungdoms Ludde 2020

Styrelsen har beslutat att utse det första Ungdoms Luddepriset 2020 till Edit Rostedt för fantastiska sånginsatser i bl a Les Miserables och som har stora framtida möjligheter att utveckla sig och sin röst till glädje för många.

Luddepriset syftar till att uppmuntra enskilda personer, grupper och föreningar, som gjort betydande insatser inom teater- och kulturområdet.

En glad vinnare premieras av Teater i Huskvarnas ordförande Marianne Ericsson.


Foto: Kerstin Larsson

Luddepriset 2019

Luddepriset 2019 tilldelas Jill Svensson för hennes fantastiska sång- och

musikinsats, som sprider stor glädje långt utanför Vätterbygdens gränser. 


Med följande motivering att hon: 


 • som född och uppvuxen i Huskvarna redan från unga år i olika sammanhang har underhållit och roat med sin sång
 • med sin entusiasm och glädje är ett föredöme och inspiration för andra, barn och unga
 • genom stark vilja och målmedvetenhet har mognat till en artist som med sin fantastiska sång o musikinsats sprider stor glädje långt utanför Vätterbygden
 • genom att använda och utveckla sin begåvning, gör stora och framstående insatser inom kulturlivet.

Ordförande Marianne Ericsson delar ut det prestigefyllda priset till sångerskan Jill Svensson

Foto: Anna Stavréus 

Luddepriset 2018

Luddepriset 2018

Huskvarna Folkets Parkprofilen

Per-Magnus Söder

Motivering:

Genom ett  mångårigt arbete med att förmedla musik och annan kultur i olika former, roat och glatt en stor publik i många olika åldrar och med känsla och intuition skapar Per-Magnus  möjligheter och upplåter utrymme för unga okända artister, som så småningom i vissa fall utvecklats till några av Sveriges mest efterfrågade.


Med stort intresse och engagemang leder han och stöttar de unga som i musikföreningen 1934 skapar kontakter och arrangerar konserter.


Per-Magnus har genom erfarenhet och kompetens skapat en av landets viktigaste rock- o popscener, där kända artister ber att få spela, och som satt Huskvarna på kartan i musikvärlden både i Sverige och utanför våra gränser.Foto: Rolf Larsson

Foto: Rolf Larsson

Motivering

 • för att med sin kraftfulla och inlevelserika sång sprida glädje och entusiasm i olika sammanhang
 • för sitt mångåriga engagemang för teater i såväl lättare som allvarsam form, nu senast som en kraftfull och klurig Harald Hilding Markurell, i dramat Markurells i Wadköping
 • för sin stora vilja att bidra till utveckling av kulturen genom sång och teater i dess olika former

Motivering

 • för att han värnar om och vårdar minnet av sin hembygd
 • för att han sedan tidig ålder tonsäkert underhållit och roat i olika sammanhang som musikgrupper, revyer och radioprogram
 • för vackra bilder som beskriver och bevarar Huskvarna med dess omgivningar av höga höjder och Vätterns vatten
 • för att han filmat personer och händelser i bygden under flera år, såsom Huskvarna jubileumsår 2011, konstnären Calle Örnemark i hans arbete, den kände huskvarnabon Stig Jonsson när han berättar om olika händelser i bygden och dokumenterat för Hakarps hembygdsförening
 • för att han genom sitt intresse och engagemang skapar kunskap i nutid, och dokumentation till glädje för kommande generationer

Luddepriset 2016

Luddepriset 2016 till Per Carlgren


Luddepriset 2017

Luddepriset 2017 till Christer Möller

Luddepriset 2015

Luddepriset 2015 till Leif "Brand-Johan" Johansson med familj


Motivering

 • för sitt stora engagemang för konsten i Huskvarna, som starkt medverkat till att Huskvarnaborna under många år fått njuta av fantastisk konst
 • för sin gedigna kompetens, sprudlande kreativitet och helhjärtat engagemang i konstens världe
 • för att under många år ha roat och oroat kommuninvånarna


Luddepriset 2014

Luddepriset 2014 till Harriet Ramsten

Motivering        

 


 • för mångårigt arbete med musik i olika former i Huskvarna med omnejd
 • för att med kompetens och fast hand ha utvecklat Hakarps Tonetter och Qvinntetter till att prestera på hög nivå
 • för genomförandet av stämningsfulla luciakonserter på Huskvarna Teter och I Jönköpings konserthus
 • för att med sitt engagemang i föreningen Musik i Huskvarna, starkt ha medverkat till att huskvarnaborna under många år har fått njuta av varierad musik av hög kvalité

Luddepriset 2013

Luddepriset 2013 till Ulf Haglund och Olle Johansson

 • för deras energi att med skaparlust, kreativitet och teknisk finess bygga fenomenal scenografi i åtskilliga sommarteatrar i Folkets Park, landstings- och nyårsrevyer, jubileumsrevyn och kulturskolans olika teater- och musikaluppsättningar
 • för deras ovärderliga initiativ till att i högsta grad helt ideellt medverkat till att göra Smedbyprojektet till ett projekt som satt fokus på Smedbyn och som Föreningen Teater i Huskvarna fått kredit för.

Motivering

Luddepriset 2012

Luddepriset 2012 till Gunnar Andersson 

Motivering

 • för sitt djupa engagemang för att under många år roat och oroat kommuninvånarna
 • för sin förmåga att som regissör sätta sin konstnärliga prägel på kommunens revyer
 • för sitt outtröttliga intresse att underhålla inom teater, revy och andra arrangemang
 • för sitt berömvärda arbete att åter verka för att Huskvarna fick en revy, en Jubileumsrevy

Luddepriset 2011

Luddepriset 2011 till Eva Edevik och Marie Alonso

Motivering

Foto: Rune Svensson

 • för deras outtröttliga insatser för barns och ungdomars utveckling inom teaterområdet
 • för deras unika förmåga att levandegöra personer och händelser ur Vätterbygdens historia
 • för deras gedigna kompetens, sprudlande kreativitet och helhjärtade engagemang i kulturens liv och kolifejs.

Luddepriset 2010

Luddepriset 2010 till Ingrid Sindahl-Norelius främst för hennes enastående arbete med Freja Musikteater.

Motivering

Foto: Rune Svensson

 • för sitt outtröttliga engagemang för teatern i vår kommun under närmare trettio år,
 • för sin sprudlande energi, idérikedom, envishet och kamp,
 • för sin omtanke om de svaga, som hon gett teaterns kraft och fört de fram i Frejaprojektet och gjort det till synes omöjliga möjligt
 • för sitt skratt och sina tårar, för sin kärlek till de nära

Luddepriset 2009

Luddepriset 2009 till Jakob S Jonsson

Foto: Rune Svensson

Dramatikern, regissören, konsulten m.m. Jakob S Jonsson tilldelas 2009 års Luddestipendium främst för det fantastiska teatermanuset till Vilhelm Mobergs Raskens.

Motivering 

Mobergs magnifika epos har, som lugnt flytande vatten, trängt ner i Jakobs mångfacetterade skaparkälla, komprimerats och hettats upp under högt tryck för att slutligen, likt en gejsers eruption, förtjusa och förtrolla alla.

Luddepriset 2008

Luddepriset 2008 till familjen Lillieberg

Foto: Rune Svensson

Motivering

 • för mångårigt teaterarbete i södra Vätterbygden bedrivet med vulkanisk kraft och hetta
 • för bredden, från dovaste svärta till sprakande folklustspel
 • för djupet framför, på och bakom scenen med tre samtidigt engagerade generationer. Sällan har så många haft en familj att tacka för så mycken glädje och eftertanke".

Luddepriset 2007

Luddepriset 2007 till Gerd och Stig Jonsson

Motivering 

 • för över hundra års outtröttligt kulturarbete med räckvidd långt utöver Bara Tusen Korta År och 
 • för deras engagerade folkbildnings-insatser inom litteratur, konst, sång, musik och teater, som hos så många människor skänkt upplevelser och glädje samt skapat ett spektrum av "tändande tankar"

Luddepriset 2006

Luddepriset 2006 till Kristina Nero

Motivering

 • för att hon med entusiasm och engagemang, med glädje och okuvlig energi har ägnat sig åt teaterns alla roller och krönt sitt intresse med en vetenskaplig avhandling om Bara Tusen Korta År

Luddepriset 2005

Föreningens första Luddepris tilldelades Teaterchefen Bernt Lindqvist

 • för hans stora engagemang för teatern, för hans blixtar och dunder i kulturdebatten

Foto: Rune Svensson