Teater i Huskvarna!

Som medlem ger du ett viktigt stöd till teaterverksamheten.

 

  •  Du ger som medlem ett viktigt stöd till teaterverksamheten, Huskvarna.
  • Du får regelbunden information om intressanta kulturaktiviteter.
  • Dessutom får du särskilda medlemsförmåner som t ex fribiljetter till genrep, rabatterade  teaterresor, sista minuten-erbjudanden från samarbetspartners.

Årsavgiften

för medlemskap i Föreningen Teater i Huskvarna är 50 kr/år för enskild medlem och 100 kr/år för familj. 

Om du anmäler hela eller delar av din familj, glöm inte att uppge namn på alla familjemedlemmar!

Föreningens Bankgiro: 817-5531 

Du kan anmäla dig per post eller e-post till:

Hur blir du medlem?

Elsie Andersson

Storgatan 32 A

561 42 Huskvarna

Uppge namn, adress, telefon och ev. e-post vid anmälan.

Om e-postadress uppges kan du nås av snabba medlemserbjudande.