Styrelsen

TeateriHuskvarna.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

Marianne Ericsson

Ordförande

Dokumentation, kontakt med Folkrörelsearkivet

Tfn 0761-80 79 21

 

Klas Åkerskog

Vice ordförande

Tfn 0702-92 67 50

 

 

Wolfgang Veith

Kassör

 

Tfn 0763-93

 

Ulla Darholm

 

Tfn 0738-25 90 71

 

 

Helena Walltin

 

Tfn 0730-57 28 67

 

 

Anna Stavréus

 

Tfn 0706-12 49 00

 

 

Styrelsen för Föreningen Teater i Huskvarna 2017